Infoteket om funktionshinder

   
Välkommen att söka böcker i Infotekets katalog
Komihåglistan är tom
Välkommen att söka böcker i Infotekets katalog

På Infotekets bibliotek i Uppsala kan du läsa och låna aktuell litteratur, filmer och tidskrifter.
Bibliotekarie finns på plats för att hjälpa dig med sökningar, tips på nya böcker och filmer eller svara på dina frågor kring litteratur och utlåning.
Öppettider: måndag, tisdag, torsdag 12-17 samt onsdag 12-19. 
Du kan kontakta bibliotekarie direkt på 018-611 66 76 eller infoteket@regionuppsala.se

select