Infoteket om funktionshinder

   
Liv med autism
Komihåglistan är tom
Vis
Hylla
 • Autism
Titel och upphov
 • Liv med autism
Utgivning, distribution etc.
 • Utbildningsradion, 2013
Fysisk beskrivning
 • TV-program 3 DVD
Beskrivning
 • Speltid: 8 program á 28 min. Möt barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrumet. Deras familjer berättar om utredningar, träningsprogram, skolformer, boendealternativ och om möten med läkare, psykologer, pedagoger och assistenter. Sorg, kamp och frustration speglas i programmen, men också hopp och förtröstan. Vi möter en rad pedagoger, assistenter och behandlare som säger sig ha gjort sitt livs yrkesval den dagen de började arbeta med barn och unga med autism. Föreläsare och forskare kompletterar de personliga berättelserna med teoretiska fakta. Medverkar gör bland andra Christopher Gillberg, professor, Gunilla Gerland, författare och utbildare, Bo Hejlskov Elvén, psykolog och föreläsare och Christina Renlund, psykolog och psykoterapeut.
 • Det här är ett av Infotekets lästips. Det finns att låna på alla våra mini-infotek.
Anmärkning: Innehåll
 • Innehåll: En blick från Mimmi; Hur ska vi lära oss förstå Kalle; Vi har alla autistiska drag; Albins väg tillbaka; Två själar-samma patos; Se till mig som syskon är; Tvillingarna Lundholm; Så nära ett jobb man kan komma
Ämnesord
Personnamn
Institutionsnamn
*00009578ngm a22014413a 4500
*0012296
*00520130914122926.0
*007vd||v|||||||||
*007v||||||||
*008130914s2013  sw ---|e||||||||||v|swe||
*035 $aUR176638
*035 $a(SE-LIBR)14703493$x14703493
*035 $a14703493
*041 $aswe
*24500$aLiv med autism
*260 $bUtbildningsradion,$c2013
*300 $aTV-program$e3 DVD
*500 $aSpeltid: 8 program á 28 min. Möt barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrumet. Deras familjer berättar om utredningar, träningsprogram, skolformer, boendealternativ och om möten med läkare, psykologer, pedagoger och assistenter. Sorg, kamp och frustration speglas i programmen, men också hopp och förtröstan. Vi möter en rad pedagoger, assistenter och behandlare som säger sig ha gjort sitt livs yrkesval den dagen de började arbeta med barn och unga med autism. Föreläsare och forskare kompletterar de personliga berättelserna med teoretiska fakta. Medverkar gör bland andra Christopher Gillberg, professor, Gunilla Gerland, författare och utbildare, Bo Hejlskov Elvén, psykolog och föreläsare och Christina Renlund, psykolog och psykoterapeut.
*500 $aDet här är ett av Infotekets lästips. Det finns att låna på alla våra mini-infotek.
*5058 $aInnehåll: En blick från Mimmi; Hur ska vi lära oss förstå Kalle; Vi har alla autistiska drag; Albins väg tillbaka; Två själar-samma patos; Se till mig som syskon är; Tvillingarna Lundholm; Så nära ett jobb man kan komma
*592 $aClip2MM$b2013-12-02
*653 $aAutism
*653 $aBarn med autism
*653 $aAspergers syndrom
*653 $aBarn med Aspergers syndrom
*653 $aSyskon till barn med funktionsnedsättning
*653 $aLästips
*700 $aLjungström, Barbro$4oth
*7102 $aSveriges utbildningsradio$4pro$0131896
*852 $cAutism
^
Det finns inga omdömen till denna titeln.
Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme.
Vis
Sänd till
Ex.namnStatusFörfallodagTillhörHylla
Ex3Tillgängligt Infoteket om funktionshinderAutism
Ex4Tillgängligt Infoteket om funktionshinderAutism