Infoteket om funktionshinder

   
Välkommen att söka böcker i Infotekets katalog
Komihåglistan är tom
Välkommen att söka böcker i Infotekets katalog

På Infotekets bibliotek i Uppsala kan du läsa och låna aktuell litteratur, filmer och tidskrifter. Du kan låna på plats på biblioteket i Uppsala. Om du inte har möjlighet att låna i Uppsala, sök gärna i katalogen för att få tips på bra litteratur. Våra lästips kan du också låna på våra mini-infotek Mini-infotek i Uppsala län (regionuppsala.se)
Bibliotekarie finns på plats för att hjälpa dig med sökningar, tips på nya böcker och filmer eller svara på dina frågor kring litteratur och utlåning.
Öppettider: måndag, tisdag, torsdag 12-17, onsdag 12-19. 

 


select