Infoteket om funktionshinder

   
Jag vet, jag kan! : elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med autism
Komihåglistan är tom
Vis
Hylla
 • Hörselnedsättning
Titel och upphov
 • Jag vet, jag kan! : elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med autism
Utgivning, distribution etc.
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten , [Stockholm] : 2014
Fysisk beskrivning
 • 48 s. : ill
Beskrivning
 • Barn och ungdomar som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med autismspektrumtillstånd finns inom olika skolformer och boendeverksamheter. Det finns praktisk kunskap, men det finns inte mycket skrivet eller forskat om vad det innebär att vara döv eller ha hörselnedsättning i kombination med autism. Rapporten ”Jag vet, jag kan!” utgår från en studie mellan två lärare och två elever. Författarna har studerat samspelet och kommunikationen mellan lärare och elev. Med hjälp av resultatet vill författarna uppmärksamma och väcka intresse för elevgruppen och ge ett underlag för diskussion och samtal om hur man bäst stödjer och främjar dessa elevers utveckling.
Ämnesord
ISBN
 • 978-91-28-00384-1
*000   am a    a
*0012599
*008   s    sw   e|   ||| u|swe|d
*020 $a978-91-28-00384-1
*1001 $4aut
*24510$aJag vet, jag kan! : $belever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med autism / $cEva Ardinger och Maria Färdal
*260 $a[Stockholm] : $bSpecialpedagogiska skolmyndigheten ,$c2014
*300 $a48 s. : $bill
*500 $aBarn och ungdomar som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med autismspektrumtillstånd finns inom olika skolformer och boendeverksamheter. Det finns praktisk kunskap, men det finns inte mycket skrivet eller forskat om vad det innebär att vara döv eller ha hörselnedsättning i kombination med autism. Rapporten ”Jag vet, jag kan!” utgår från en studie mellan två lärare och två elever. Författarna har studerat samspelet och kommunikationen mellan lärare och elev. Med hjälp av resultatet vill författarna uppmärksamma och väcka intresse för elevgruppen och ge ett underlag för diskussion och samtal om hur man bäst stödjer och främjar dessa elevers utveckling.
*653 $aHörselnedsättning
*653 $aAutism
*653 $aElever med funktionsnedsättning
*653 $aSkolan
*653 $aKommunikation
*852 $cHörselnedsättning
^
Det finns inga omdömen till denna titeln.
Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme.
Vis
Sänd till
Ex.namnStatusFörfallodagTillhörHylla
Ex1Tillgängligt Infoteket om funktionshinderHörselnedsättning